DEN HÄR BLOGGEN DRIVS AV KULTURMILJÖ HALLANDS BYGGNADSVÅRDSAVDELNING. HÄR BERÄTTAR VI OM VÅRT DAGLIGA ARBETE. VÄLKOMMEN!

tisdag 2 juni 2015

På kulturmiljöspaning i Varbergs kommun

Under det, som vi trots allt kallar våren, har arbetet med att uppdatera Kulturmiljöprogram för Varbergs kommun inletts. Vi, dvs. jag och Chatarina Mascher, KULA HB, har nu åkt igenom nästan hela kommunen på vår jakt efter fina och intressanta miljöer av olika slag som kan falla inom våra hårda urvalskriterier. (Ni som följt bloggen några säsonger har naturligtvis koll på dessa..) Nå, efter vår genomgång i fält - som rör kommunen utanför Varbergs tätort - med det gamla Kulturmiljövårdsprogrammet (långt ord det där..) i handen kan vi konstatera att en del står sig väl och en del gör det inte. Några korta intryck: Det finns fortfarande förvånansvärt mycket levande jordbruk på sina ställen, såsom i Sällstorp, Valinge och Spannarp och betesdjur i hagarna. (Ni vet väl att Bregott-reklamen görs i Valinge!) Å andra sidan är igenväxande landskap allmänt förekommande på andra håll, vilket gjort att vi strukit en hel del miljöer och minskat ner andra. När det gäller bebyggelsen har den ofta förändrats sedan 1992, inte alltid till det bättre om man så säger...Men det finns mycket fint kvar också! I Kärra har vi mejslat fram en välbevarad bebyggelsemiljö med första generationens fritidhus i centrum. Ottersjö säteri, vilket gjorde särskilt starkt intryck på min kollega, är en pärla, som kanske inte så många känner till. Dansbanan i Kungsäter, Solbacken är ett annat exempel. Grimeton, mycket mer än bara radiomasterna, är en väldigt stor och spännande miljö, se t ex den nybyggda fritidshuset, som verkligen sticker ut men ändå smälter in i omgivningen etc, etc. Vad har vi kvar att titta på? Jo, de tre öarna Vendelsö, Balgö samt den lilla Skrivarklippan utanför fästningen. Vi ska också se om vi möjligen kan hitta något bra representant för efterkrigstidens villabebyggelse utanför Varberg, vilket dock kan bli svårt. Sen återstår att kolla in kusten söder om Varberg med bla riksintresset Träslövsläge. Envisa rykten säger att det skett omfattande förändringar här under senare år, som skulle kunna påverka synen på riksintresset. Vi får se om detta stämmer.

Björn Ahnlund

Originellt fritidshus i Grimeton.

Fritidshus från 1930-talet i Kärra.

Ottersjö säteris huvudbyggnad från 1700-talet

Tät bymiljö i Sällstorp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar